1. Wij streven ernaar, bij de uitvoering van onze werkzaamheden, dat onze arbeidsomstandigheden voldoen aan alle wettelijke regels en vergunningen met betrekking tot onze medewerkers en het milieu, waarbij milieuschades en ongevallen met of zonder persoonlijk letsel worden voorkomen.
  2. Binnen de te organiseren arbeid zal er in de keuze van werkmethoden en technieken worden gestreefd naar een zo veilig mogelijke werkomgeving. Hierbij staat de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en derden centraal.
  3. Wij onderkennen en minimaliseren zoveel mogelijk de milieubelasting en milieurisico’s van de door DVO Cleaning BV te verrichten werkzaamheden.
  4. Wij onderhouden een open communicatie met betrekking tot milieuzaken, zowel intern als extern.
  5. Wij hebben de intentie om in een vroegtijdig stadium vrijwillig een milieuzorgsysteem te ontwikkelen en op te zetten zodat onze milieubelasting voortdurend relatief vermindert.
  6. Wij zullen ervoor zorgen dat al onze medewerkers een op milieuzorg toegespitste opleiding krijgen en wijzen hen steeds op het belang van milieuzorg binnen de organisatie. Door dit voortdurend onder de aandacht te brengen bereikt schoonmaakbedrijf DVO Cleaning BV een integratie en bewustwording van milieuzorg in haar totale bedrijfsvoering.
  7. Wij streven naar voortdurende bewaking en verbetering van ons milieuzorgsysteem en proberen zodoende het milieu zoveel mogelijk te sparen. Op het gebied van veiligheid streven wij naar continue verbetering.
  8. Wij herzien – waar nodig – tenminste één maal per jaar deze beleidsverklaring.
  9. Wij beoordelen ons milieu- en ons veiligheidsmanagementsysteem op effectiviteit en voeren waar nodig verbeteringen door.
  10. Wij verwachten zonder meer van al onze medewerkers ondersteuning en medewerking aan bovengenoemd beleid. Wij publiceren deze verklaring op de website.

Tilburg, 1 januari 2016

Namens de directie van
DVO Cleaning BV.