Door het gebruik van deze site accepteert u de voorwaarden beschreven in de Auteursrecht notitie en de disclaimer.

DVO Cleaning BV kan deze Auteursrecht notitie en de disclaimer, zoals onderstaand beschreven, van tijd tot tijd wijzigen zonder dat aan te kondigen.

Disclaimer

Redelijkerwijs is de inhoud van de site met zorg samengesteld zodat deze accuraat en recent is. Echter, DVO Cleaning BV geeft geen garanties met betrekking tot accuraatheid, volgorde, tijdigheid of compleetheid van de inhoud van deze website.

DVO Cleaning BV kan het format en de inhoud van deze site op elk moment wijzigen.

DVO Cleaning BV mag de weergave van deze website om elke reden stoppen en behoudt het recht om de toegang tot de site op enig moment en zonder aankondiging te sluiten.

DVO Cleaning BV is niet verantwoordelijk voor enig verlies, direct of indirect, incidenteel of daaruit volgend, onstaan door toegang tot, gebruik van of vertrouwen op enige inhoud van deze website.

DVO Cleaning BV betaalt geen schadevergoeding voor verlies of schade, straf of anderszins door toegang tot, gebruik van of vertrouwen op enige inhoud van de site of sites waarmee een link wordt gelegd.

E-mailberichten en bijgevoegde bestanden, afkomstig van DVO Cleaning BV, zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u een e-mailbericht per vergissing heeft ontvangen, dan verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Het is anderen dan de geadresseerde niet toegestaan deze informatie te gebruiken. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of verstrekking van deze informatie aan derden is evenmin toegestaan. Hoewel bij de verzending van e-mailberichten de nodige zorgvuldigheid wordt betracht, is een tijdige, juiste en volledige verzending van e-mailberichten niet te garanderen.

E-mailberichten worden gecontroleerd op virussen door DVO Cleaning BV is echter niet verantwoordelijk voor schade of virussen, die door deze bericht worden toe- of overgebracht.

Websites

Alle logo’s en handelsmerken, op deze pagina en de op gelinkte pagina’s in de hetzelfde pad, zijn eigendom van DVO Cleaning BV. Op alle via deze pagina gelinkte en geschreven teksten en ideeën is auteursrecht van toepassing. Zonder toestemming van DVO Cleaning BV is verdere publicatie niet toegestaan. Ondanks de zorg die aan de correcte invoer van de gegevens wordt besteed, kan DVO Cleaning BV niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door DVO Cleaning BV  aangeboden informatie, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane handelingen.

Algemene voorwaarden & Betalingen

Alle aanbiedingen, Leveringen en diensten geschieden volgens de algemene voorwaarden van DVO Cleaning BV zoals gedeponeerd bij de KvK Gooi,- Eem en Flevoland onder nr.: 51723263

Al onze facturen en offerte’s zijn altijd exlusief BTW.
Facturen kunnen per mail aangeboden worden.

Offerte’s kunnen per mail aangeboden worden en digitaal ondertekend worden.

DVO Cleaning BV biedt, op een veilige en betrouwbare manier, de volgende online betaalmethoden:

  • iDEAL (online betalen via Postbank, Rabobank, ING Bank, ABN AMRO, Etc. )
  • PayPal
  • Automatische incasso
  • Factuur
  • Pin betaling op locatie

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met DVO Cleaning BV.

Alle gebruikers van deze site worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden.

© Copyright 2011 – 2023 DVO CLEANING BV – Alle rechten voorbehouden.